YUHAN WANG FW22Yuhan Wang Fall Winter 2022 Collection. London, 20 February 2022